4a BTT Portes del Montseny

BTT PORTES DEL MONTSENY - REGLAMENT I CONDICIONS

Reglament

Condicions

Protecció de dades

Us informem que les dades personals que faciliteu, seran incorporades als fitxers del Club Ciclista La Muntanyeta BTT sota la nostra responsabilitat i només amb la finalitat de gestionar la prova, enviar-vos informació vinculada i realitzar accions promocionals. Així mateix autoritzeu la publicació de resultats, cròniques, fotografies i filmacions a qualsevol medi de comunicació (diari, web, etc.) únicament per a l’estricta divulgació esportiva de la prova.

Podeu exercir el vostre dret d’accés, rectificació i cancel·lació per correu electrònic a l'adreça info@lamuntanyetabtt.cat.

Les vostres dades seran tractades d’acord amb el que estableix la llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE número 298, del 14 de desembre de 1999).

Devolucions

Una vegada finalitzat el pagament no es podrà cancel·lar la inscripció ni es retornarà l’import pagat, excepte que l’entitat organitzadora de l’esdeveniment se’n faci càrrec (per algun motiu extraordinari que estigui contemplat explícitament en el reglament de la cursa).

Col·laboradors:

Foresight Systems El Castell del Brull El Tinell Els Caçadors
© 2021 Club Ciclista La Muntanyeta BTT - Reglament i Condicions - Powered by: Tickets.CAT